Feiten en fabels over koolmonoxide

'Nieuwe CV-installaties kunnen geen koolmonoxide veroorzaken' is de bovenstaande stelling een feit of fabel?