Wecycle | Stichting OPEN | Producentenverantwoordelijkheid; Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

De Producentenverantwoordelijkheid; Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Wist je dat zodra je elektrische/elektronische apparaten, lampen en batterijen op de Nederlandse markt zet, er wet- en regelgeving om de hoek komt kijken?
In het kader van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid moet je als importeur en/of producent van deze producten ervoor zorgen dat deze aan het einde van hun levensduur worden ingezameld, gesorteerd en gerecycled.
Gelukkig hoef je dat niet allemaal zelf te doen. Dat regelt Stichting OPEN, bekend van Wecycle en Wecyclevoorbedrijven.nl.

Stichting OPEN geeft invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. We willen samen met ketenpartners binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstelling van 65% realiseren (waarbij het om inzameling en verwerking gaat) en de e-wastesector meer circulair maken. De producenten en importeurs van verlichting worden binnen Stichting OPEN vertegenwoordigd door Stichting LightRec, met een plaats in het bestuur van Stichting OPEN.

De Nederlandse Licht Associatie (NLA) werkt bv nauw samen met Stichting LightRec zodat bij vervanging naar LED, de oude lichtarmaturen en bronnen bij Wecycle ingeleverd worden.
Deze worden dan keurig gerecycled zodat de schadelijke stoffen die in deze oude lampen zitten niet in het milieu terecht komen. LED-lampen bevatten geen schadelijke stoffen dus extra milieu en circulair voordeel.

De afgelopen jaren is al een enorme sprong gemaakt met de inzameling van e-waste. Deze is fors gestegen en de kwaliteit van recycling is verbeterd. Toch is de wettelijke inzameldoelstelling van 65% niet gehaald. We bundelen krachten met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners en vele anderen en werken samen aan de inzameldoelstelling en circulariteit van de e-wastesector.

Onder de naam Wecycle voeren we campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste gratis inleveren bij een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten door het hele land.
https://www.lightrec.nl/
https://wecycle.nl
https://stichting-open.org