De nieuwe NEN 2555: wat verandert voor jou?

Binnenkort wordt de NEN 2555 gewijzigd en dat heeft gevolgen voor installateurs en woningcorporaties. De NEN 2555 regelt sinds 2003 op welke manier je invulling moet geven aan de aanwezigheid van rookmelders in woningen. Belangrijke wijzigingen in de nieuwe NEN 2555 zijn de gewijzigde regels over rookmelders in de nok, externe apparatuur die fail-safe uitgevoerd moet worden en dat aan weerszijden rookmelders geplaatst moeten worden bij obstakels zoals balken. In dit webinar ontdek je in 26 minuten wat de nieuwe NEN 2555 voor jou als installateur betekent.