Elektro Update | Buildings as a grid

Hoe kunnen we onze energie zo inzetten dat we er optimaal gebruik van kunnen maken en het overbelaste energienetwerk kunnen ontlasten? Door gebouwen in een lokaal micronetwerk te plaatsen en overtollige zelf opgewekte energie lokaal op te slaan. Hierdoor kun je deels los van de bestaande energie, het energienet voorzien in de energiebehoefte van gebouwen. Vandaag vertellen wij meer over ‘Buildings as a Grid’: dé aanpak die ervoor zorgt dat gebouwen gaan fungeren als lokale energiehubs. Alles om energie zo efficiënt mogelijk in te zetten!