SEM-basic slimme groepenkast

SEM-basic is een slimme groepenkast met geïntegreerde energiemonitoring voor alle energiestromen van/naar de diverse apparatuur in de woning. De SEM-basic module leest hiervoor de energiemeter in de woning en de kWh-meters van aangesloten apparatuur uit, verzamelt de data en slaat deze op in de cloud. Vanuit de cloud is rapportage en visualisatie van de data mogelijk.

De SEM-basic groepenkast levert hiermee waardevolle data voor energiebeheer en
-optimalisatie van een woning(portfolio) en maakt energieprestaties aantoonbaar inzichtelijk. Met SEM-basic is aanvraag van een Energieprestatievergoeding (EPV) mogelijk.